Posts

2005 Mario Cipollini's Bianchi Fleccia Celste; Team LIQUIGAS Bianchi

1987 Bianchi Specialissima X4 SLX

1990 or 1991 Bianchi Specialissima X4 TSX

1985 Bianchi Centenario

1993 Gianni Bugno's Bianchi; Team Gatorade

1996 Bianchi PARIS-ROUBAIX

1997 CICRO CRONO BELZIN

1997 Bianchi Tour de France

2000 Bianchi XL EV2 MILENNIO

1998 Bianchi MEGA PRO-XL "Marco Pantani's Giro d'Italia special edition" 35 of 101

1998 Bianchi MEGA PRO-XL "Marco Pantani's TOUR DE FRANCE special edition" 46 of 101